برچسب: قیر

۲۰۰ هزار تن افزایش تولید نفت پاسارگاد در یک سال 
ثبت رکورد تاریخی تولید بریکت گرم در صبا فولاد خلیج فارس در فاصله یک ماه و نیم به پایان سال مالی
تولید مالچ موثر در مقابله با ریزگردها در نفت پاسارگاد
رشد ۲۲ درصدی تولید نفت پاسارگاد در نیمه نخست سال ۱۴۰۱