برچسب: فولا اکسین

بهبهانی: تلاش می کنیم مقدمات اتصال فولاد اکسین خوزستان به شبکه ریلی کشور انجام گیرد
کسب نشان استاندارد سال ۱۳۹۹ توسط شرکت فولاد اکسین