برچسب: فولاد اکسین خوزستان

سرپرست شرکت فولاد اکسین خوزستان منصوب شد
حضور فعال فولاد اکسین خوزستان در نمایشگاه تخصصی بومی‌سازی فولاد اهواز
حضور شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در نمایشگاه تجهیزات اختصاصی صنعت نفت اهواز