برچسب: عسلویه

تلاش گسترده پتروشیمی جم برای مقابله با فقر و تبعیض در منطقه عسلویه