برچسب: عبدالملکی

بازدید وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی از کارخانه صبا فولاد خلیج فارس
احیای کارخانه‌های تعطیل شده در دستور کار وزارت مردم قرار دارد