برچسب: صندوق بازنشستگی کشوری

تولید لوله‌های ۳۰ اینچ در لوله‌سازی اهواز برای استفاده در خط انتقال گاز مارون
 در جلسه نظارت ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد: خروج صندوق بازنشستگی کشوری از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری
تفاهم نامه تکمیل زنجیره تولید فولاد صندوق بازنشستگی کشوری امضا شد