برچسب: صبا فولاد خلیج فارس

افتخاری: در صندوق بازنشستگی شرکت بدون برنامه و بودجه نداریم / شرکت‌های صباانرژی در سال ۹۹ گل کاشتند
ثبت رکوردهای تاریخی تولید و فروش در صبافولاد