برچسب: صبافولاد خیلج فارس

رکورد روزانه تولید بریکت گرم در صبافولاد خلیج فارس شکسته شد