برچسب: شرکت ایران یاسا تایر و رابر

افزایش ظرفیت تولید تایرهای تیوبلس موتوری ایران یاسا به ۵۰۰۰ تن در سال