برچسب: سیگنال

سهم جم ارزنده است و با ریسک کمتری، روند صعودی خواهد داشت
بهای تمام‌شده «وصندوق» از ۴۸۶ هزار میلیارد ریال عبور کرد