برچسب: سهامداران

مجمع عمومی عادی سالیانه وصندوق برگزار شد / سود ۲۴۰ تومانی هر سهم
مجمع سالیانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد
گزارش هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده وصندوق
بازدید مدیرکل حراست صندوق بازنشستگی کشوری از نیروگاه تبریز
نشست خبری محسن بازارنوی در آستانه مجمع عمومی وصندوق
گفتگوی رو در روی مدیرعامل وصندوق با سهامداران
مهر تایید حسابرس بر صورت بر صورت‌های مالی شش‌ماهه وصندوق
سهم جم ارزنده است و با ریسک کمتری، روند صعودی خواهد داشت