برچسب: سرم

گام بزرگ پروپیلن جم برای تامین مواد اولیه تولید “سرم” در کشور