برچسب: سرمایه‌گذاری خارجی

به اهتمام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صورت پذیرفت؛ نشست جذب سرمایه‌گذار روس برای احداث پالایشگاه و پتروپالایش در کشور