برچسب: زنجیره ارزش

تفاهمنامه فولادی دو صندوق بازنشستگی  تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش
وضعیت جم در بورس مطمئن و رو به رشد است