برچسب: رکورد تولید

رکورد روزانه تولید بریکت گرم در صبافولاد خلیج فارس شکسته شد
تولید روزانه بریکت گرم در صبا فولاد با ثبت رکورد جدید ۴۰۷۵ تن در شبانه روز ارتقاء یافت
ثبت دو رکورد تولیدی در صبافولاد خلیج فارس