برچسب: درجه اعتباری

لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده
وصندوق  ۲ رتبه اعتباری معتبر کسب کرد