برچسب: تعاون و رفاه اجتماعی

حضور محمد شریعتمداری در آخرین جلسه فنی پتروشیمی جم در سال ۹۹