برچسب: تعالی سازمانی

شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، گواهی تعهد به تعالی دریافت کرد/اعطای تقدیرنامه ۳ ستاره به فولاد اکسین
امیرعباس حسینی: الگوی تعالی سازمانی، برای بهبود و ارتقای هلدینگ ضروری است