برچسب: تحقیق و توسعه

پتروشیمی جم واحد برتر تحقیق و توسعه سال ۱۴۰۱ استان بوشهر شد
فولاد اکسین موفق به اخذ گواهی نامه پروانه تحقیق و توسعه شد