برچسب: بورسی شدن

حضور قریب‌الوقوع شرکت صبافولاد خلیج فارس در بازار دوم فرابورس