برچسب: بریکت

رکورد روزانه تولید بریکت گرم در صبافولاد خلیج فارس شکسته شد
بازدید وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی از کارخانه صبا فولاد خلیج فارس