برچسب: بریکت گرم

آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه کارخانه صبافولاد خلیج فارس با احداث واحد احیاء دوم تولید بریکت گرم (HBI)