برچسب: ایران یاسا

افتتاح فاز نخست پروژه توسعه تولید تایرهای موتوری نسل دوم ایران یاسا
به ۲۵ کشور تایر صادر می‌کنیم / تامین ۷۰ درصد بازار داخلی
ایران‌ یاسا تایر و رابر رتبه اول منطقه از نظر کیفیت و کمیت تولید می‌شود