برچسب: انتقال نفت

استفاده از ورق‌های فولاد اکسین در پروژه انتقال نفت خام از کریت کمپ تا امیدیه