برچسب: امیرعباس حسینی

تاجیک: جم سرمایه‌ای ارزنده برای بازنشستگان است
امیرعباس حسینی: بی‌وقفه حقوق سهامداران را دنبال می‌کنیم
امیرعباس حسینی: الگوی تعالی سازمانی، برای بهبود و ارتقای هلدینگ ضروری است
امیرعباس حسینی: صبا انرژی آماده ورود به کسب‌وکارهای جدید است
تامین برق پایدار توسعه فولاد اکسین از نیروگاه اندیمشک
توسعه صبافولاد برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهمیت زیادی دارد
اگر پروژه ‌فولادسازی فعال نشود، فولاد اکسین با چالش بزرگی مواجه می‌شود