نام پروژه : طرح واحد احیای دوم صبا فولاد

هدف پروژه: اجرای فاز دوم احداث واحد احیای مستقیم با ظرفیت 1.76 میلیون تن بریکت گرم در سال
محل اجرا: بندر عباس – منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
مجری پروژه: شرکت صبافولاد خلیج فارس

مشخصات پروژه

مدت ساخت: 3 سال

 

ظرفیت بهره برداری: 1.760.000 تن در سال

 

بودجه طرح: 166 میلیون یورو​

عکس های پروژه