دسته بندی : نیروگاهی

بازدید محسن بازارنوی و مدیران وصندوق از مپنا
قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۴۶ مگاواتی اندیمشک به امضاء ‌رسید
تامین برق پایدار توسعه فولاد اکسین از نیروگاه اندیمشک