شرکت پتروشیمی فن‏آوران در سال 1377 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد. این شرکت با ظرفیت اسمی یک میلیون تن، دومین تولیدکننده محصول متانول (20 درصد از ظرفیت تولید واقعی ایران) در کشور است. پتروشیمی فن‏آوران به لحاظ موقعیت جغرافیایی ممتاز در بندر امام از امکان صادرات آسان محصولات به بازارهای بین المللی برخوردار است و همچنین خوراک خود (گاز طبیعی متان) را نیز به واسطه همین موقعیت جغرافیایی، به سهولت از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تهیه می‏کند. این شرکت تنها تولیدکننده محصول اسیداستیک در کشور است. شرکت در سال 1394 حدود 900،000 تن متانول و 116،000 تن اسیداستیک تولید کرد. در حال حاضر شرکت سرمایه‏گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مالک 33/16 درصد از سهام این شرکت است. محصولات پتروشیمی فن‏آوران عبارتند از: متانول، اسید استیک، مونوکسیدکربن و هیدروژن. ماده اولیه اصلی مورد استفاده شرکت پتروشیمی فن‏آوران گاز طبیعی می باشد.
نام شركت درصد مالكيت "سرمايه(ميليون ريال)" مدير عامل رئيس هيأت مديره نايب رئيس عضو عضو
پتروشيمي فن آوران 16.31% 950000 بهمن بهزادی محمدرضا مهرافشان بهمن بهزادی محمودرضا جعفری هرندی جعفرجبارزاده تبریزی