ردیف نام شرکت نشان سازمان
1 سیمان اردستان سیمان اردستان
2 سیمان ساوه سیمان ساوه
ردیف نام شرکت نشان سازمان
1 صنایع شیر ایران صنایع شیر ایران
ردیف نام شرکت نشان سازمان
1 فولاد اکسین خوزستان فولاد اکسین خوزستان
2 صبا فولاد خلیج فارس صبا فولاد خلیج فارس
3 لوله سازی اهواز لوله سازی اهواز
ردیف نام شرکت نشان سازمان
1 پتروشیمی ایلام پتروشیمی ایلام
2 پتروشیمی شمیران پتروشیمی شمیران
3 پتروشیمی باختر پتروشیمی باختر
4 پالایش نفت آناهیتا پالایش نفت آناهیتا
5 پتروشیمی نوری(برزویه) پتروشیمی نوری(برزویه)
6 پایانه ها و مخازن پتروشیمی پایانه ها و مخازن پتروشیمی
7 پتروشیمی مسجد سلیمان پتروشیمی مسجد سلیمان
ردیف نام شرکت نشان سازمان
1 آرمون بورس آرمون بورس
2 صبا آرمه صبا آرمه
3 صبا آرمه بتن صبا آرمه بتن
4 گسترش تجارت پارس سبا v
5 نوآوران مدیریت سبا نوآوران مدیریت سبا
6 خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری