عنوان حجم (MB) دانلود
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 4.73 MB
افشای جزییات زمین و ساختمان 4.73 MB
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی 4.73 MB
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 4.73 MB
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) 4.73 MB
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان) 4.73 MB
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات گستر صبا انرژی) 4.73 MB
لغو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده 4.73 MB
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 4.73 MB
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده 4.73 MB
شفاف‌سازی درخصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشرشده 4.73 MB
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰-۰۴-۳۱ 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 4.73 MB
گزارش تفصیلی مدیریت سه ماهه منتهی به 31-3-1400 4.73 MB
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 اسفند 1399 4.73 MB
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹-۱۲-۳۰ (حسابرسی شده) 4.73 MB
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰-۰۳-۳۱ (حسابرسی نشده) 4.73 MB
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹-۱۲-۳۰ 4.73 MB
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 4.73 MB

با ما در ارتباط باشید