نیرو آتیه صبا

تاریخ تاسیس 1393/10/08 حوزه فعالیت نیروگاه تولید برق شماره ثبت 465738
نوع شرکت سهامی عام سال مالی 12/29 وضعیت فعال

تاریخچه شرکت

هیئت دولت در سال 90 دارایی نیروگاه تبریز را به ارزش 6،101 میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی کشوری (64%) و سازمان تامین اجتماعی (36%) بابت رد دیون واگذار نمود. شرکت نیرو آتیه صبا در تاریخ 1393/10/08 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره 465738 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است سپس نیروگاه در تاریخ 94/05/28 توسط شرکت نیرو آتیه صبا به عنوان نماینده تام الاختیار مالکین تحویل گرفته شد.

ماموریت

مأموریت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از تولید و فروش انرژی برق ، سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه

ترکیب سهامداری

نام سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
صندوق بازنشستگی کشوری 63649850 63/65
شرکت مدیریت توسعه انرژی تأمین 36350000 36/35
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 50 0
شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری 50 0
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف 50 0

محصولات و خدمات

گروه محصول واحد نام محصولات ظرفیت اسمی تولید
انرژی برق مگاوات برق 800

آدرس و تماس

آدرس

تهران - شیراز جنوبی بیست متری گلستان انتهای زرتشتیان پلاک 11 طبقه اول

تلفن

021-86053314-17

ایمیل

info@nirooas.co.ir
https://nirooas.ir