ترکیب سهامداران

  • صندوق بازنشستگی کشوری (%78.26)
  • شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا( %2.99 )
  • شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( %2.36)
  • موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر (1.86%)
  • سایر سهامداران حقوقی و حقیقی (%14.53)

با ما در ارتباط باشید