ترکیب سهامداران

  • صندوق بازنشستگی کشوری (%84.4)
  • موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر ( %1.8 )
  • شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( %1.8 )
  • شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه ( %1.4 )
  • سایر سهامداران حقوقی و حقیقی ( %12.7 )

با ما در ارتباط باشید